TEKEV ULUSLARARASI HAYAT BOYU ÖĞRENME KONFERANSINDA